محل مـا

آدرس دقیق ما بر روی گوگل مپز برای سهولت دسترسی مشتریان عزیز به کارگاه گروه صنعتی سجادی.

مسیریابی برای شما :

شما می توانید برای مسیریابی کارگاه این گروه مختصات خود را در کادر پائین نقشه وارد نمائید.