خبر شماره 1

نوشته شده توسط طراح سایت در تاریخ : . مجموعه : اخبــــار مـا

برای ساخت قالب مدولار به دلیل استفاده ان در انواع سازه های بتنی میتوان از ترکیب پانل ها و کنج های بیرونی و تصالاتی قبیل پین و گوه -گیره  و قید و گونیا استفاده کرد.

 

برای ساخت قالب مدولار به دلیل استفاده ان در انواع سازه های بتنی میتوان از ترکیب پانل ها و کنج های بیرونی و تصالاتی قبیل پین و گوه -گیره  و قید و گونیا استفاده کرد.