قالب بندی ستون چهار گوش

برای اجرای ستون به شکل مربع یا مستطیل میبایست از قالب های تخت مدولار استفاده نمود. برای چیدمان و اجرای ستون های عاری از تابیدگی و خمیدگی باید کنج ها را بر خلاف ابعاد قالب متصل نمود.

جهت اجرای ستون های گرد با قطر های پایین از قالب های گرد استفاده میشود. این قالب ها با  توجه به اندازه قطر و ارتفاع  ستون طراحی و ساخته میشود که توسط کلمس یا پیچ و مهره به هم متصل میشود.