جک سقفی

برای کفراژبندی‌های سبک در اجرای انواع سقف‌ها اعم از دال‌های بتنی و تیره بلوک، از جک‌های سقفی استفاده می‌شود. جک‌های سقفی در طول‌های مختلف طراحی و تولید شده‌اند و توانایی باربری و تحمل تا 1500 کیلوگرم را دارند. در بالای جک‌های سقفی، بنا به نیاز پروژه از سرجک‌های T شکل و یا U شکل، استفاده می‌شود. سرجک‌های U شکل برای استقرار سولجر یا دو لوله کنار هم به کار می‌روند.

گرو صنعتی سجادی جهت کفراژبندی معمولی، اجرای سقف های تیرچه بلوک و دال اقدام به تولید جک سقفی در انواع زیل نموده است :
۱- جک رزوه بیرونی با مهره چدنی گام ۸
۲- جک رزوه داخلی با پیچ و مهره فولادی
۳- جک گوه ای
۴- جک دوبل سولجری (که کاربرد ان در شاقول نمودن قالب دیوار میباشد)

- متمامی جک های فوق الذکر در انواع سبک و سنگین بنا به سفارش مشتری و محل کاربرد ان در انواع سبک و سنگین عرضه میشود.