تیــرچـه

گروه صنعتی سجادی از دیر باز در انجام امور اجرایی ساختمان فعالیت داشته و اکنون در امر تولید انواع تیرچه با کیفیت عالی از قبیل فندوله ای بتونی و کرومیت فعالیت می نماید.

تیرچه های کرومیت در اجرای سقف های تیرچه بلوک از سرعت بالایی برخوردار می باشد و ضمناً مصرف جک های سقفی را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد.