قالب مدولار

قالب بندی مدولار، تشکیل شده از پانل های مسطح و اتصالات خاص آن است که می توان با کنار هم قرار دادن این پانل ها، سطح مورد نظر را به وجود می آورد. دارندگان این قالبها می توانند از آن در تمامی پروژه های خود نظیر دیوار، فونداسیون، ستون، سقف و ... استفاده کرده و پس از اتمام پروژه، قالبها را باز نموده و به محل انبار خود منتقل کنند. نصب و باز کردن این قالبها به راحتی صورت گرفته و نیاز به تخصص و مهارت خاصی ندارد و این مساله باعث صرفه جویی قابل ملاحظه ای در هزینه های اجرایی گردیده است.

برای ساخت قالب مدولار به دلیل استفاده ان در انواع سازه های بتنی میتوان از ترکیب پانل ها و کنج های بیرونی و تصالاتی قبیل پین و گوه - گیره  و قید و گونیا استفاده کرد.