داربست مثلثی

داربست پیش‌ساخته مثلثی ساده‌ترین و ارزان‌ترین نوع متداول از نظر تولید و عملکرد می‌باشد. این سیستم در کفراژبندی دال‌های بتنی تکراری و اجرای سقف‌های وسیع و مرتفع و تابلیه‌های پل‌ها و ... به راحتي با قالب‌هاي بتن تركيب شده و به صورت ميزهاي مدولار(باكس) توسط كارگر ساده مونتاژ مي‌شود.

باكس‌هاي مونتاژ شده به صورت جداگانه در كنار هم قرار گرفته و برحسب فاصله با يكديگر و آرايش چيدمان، مي‌توان باربري آنها را تا 14 تن بر متر مربع افزايش داد.